తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

Latest Jobs

Software Jobs @ Vijayawada:


Company Name: S Qube Technologies,

#18-6-7, 4th Lane,

Kedarswara Pet, 

Vijayawada -3

Behind Prabhas College,

Near Nayeem Cool Drinks.

 

Contact us

Venkat - 9742662346

Subramanyam - 9705689945

Raju - 9502095599

e-mail: hr@squbeit.com

WWW. squbeit.com

 

Job TitlePositionsExpLocationContact
Hardware Engineers12-3 YearsVijayawadahr@squbeit.com
Data Entry11-2 yearsVijayawadahr@squbeit.com
Marketing21-2 yearsVijayawadahr@squbeit.com
Web Developers32-3 YearsVijayawadahr@squbeit.com
Android Developers32-3 YearsVijayawadahr@squbeit.com
PHP Devepolopers22-3 YearsVijayawadahr@squbeit.com

 

 

స్టేట్ బ్యాంకు లో 15000 ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్


బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసం కోచింగులు తీసుకుంటూ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఒక గొప్ప శుభవార్త. బ్యాంకులో ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి త్వరలో క్లర్క్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని స్టేట్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా CEO రజనీష్ కుమార్ తెలిపారు. ఎస్బీఐ అఫీషియల్ వెబ్ సైట్ www.sbi.co.in లో 7000 ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ మరియు 8000 క్లర్క్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ను పెట్టనున్నారు. SBI PO Clerk Recruitment 2017 కు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నవారికి వయోపరిమితి, జీతం, విద్యార్హతలు, పోస్టింగ్, ఎంపిక చేసే విధానం లాంటి వివరాలు త్వరలోనే తెలియజేస్తామని రజనీష్ కుమార్ తెలిపారు.

*** UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 Apply 74 Scientist B Vacancy 19/2016 Notification ****


UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 Apply 74 Scientist B Vacancies : Union Public Service Commission invites applications to select eligible applicants in 74 Additional Director General, Senior Scientific Officers, Scientists ‘B’, Junior Scientific Officer, Public Prosecutors, Assistant Public Prosecutors and Commercial Tax Officer vacancies all over India. Applicants those who are seeking for Latest UPSC Jobs 2016 – 2017 may use this UPSC Recruitment Advt No 19/2016 opportunity. Job hunters need to apply UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 through online mode before last date 10th October. Job seekers need to possess Masters Degree/ B.E./ B.Tech/ Degree or equivalent from a recognized University/ Board and must have minimum experience in relevant field.
Candidates age limit need to be minimum 30 years & maximum 50 years and age relaxation will be considered as given in UPSC Scientist B Recruitment 2016. The selection committee of Union Public Service Commission will shortlisted based of written exam and personnel interview performance for Public Prosecutor posts. Job seekers who selected UPSC Public Prosecutor Advt No 19/2016 will receive Rs.37,400-67,000 + Rs.10,000 as per UPSC govt norms. General candidates need to pay Rs.25/- through online/ offline mode and SC/ ST/ PH/ Women candidates are exempted from application fee. Here we provide very clear data regarding UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016. As soon as possible we update UPSC Exam Syllabus Pattern, Previous Model Question Papers from various individual articles.

UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 Apply 74 Scientist B Vacancy 19/2016 Notification @ upsc.gov.in

Organization : Union Public Service Commission
Official Website : upsc.gov.in
Name of The Posts:

UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 Apply 74 Vacancies — Advt. No. 19/2016

Name of the Post No of Posts Age Limit
Pay Scale
Additional Director General
01 50 Years Rs.37,400-67,000 (PB-4) + Rs.10,000 (Grade Pay)
Senior Scientific Officers Grade- II (Electronics) 03 35 Years
Rs.15,600-39,100 (PB-3) + Rs.5,400 (Grade Pay)
Senior Scientific Officer Grade- II (Metallurgy)
01 35 Years Rs.15,600-­39,100 (PB-3) + Rs.5,400 (Grade Pay)
Scientists ‘B’ (Documents) 05 35 Years
Rs.15,600-39,100 (PB-3) + Rs.5,400 (Grade Pay)
Junior Scientific Officer (Explosives)
01 30 Years Rs.9,300-34,800 (PB-2) + Rs.4,600 (Grade Pay)
Public Prosecutors 47 35 Years
Rs.15,600-39,100 (PB-3) + Rs.5,400 (Grade Pay)
Assistant Public Prosecutors
15 30 Years Rs.9,300-34,800 (PB-2) + Rs.4,600 (Grade Pay)
Commercial Tax Officer 01 33 Years
Rs.9,300-34,800 (PB-2) + Rs. 4,600 (Grade Pay)
Total No Of Posts : 74
Category : Govt Jobs
Location : All India

Eligibility Criteria For UPSC Recruitment Advt No 19/2016

Educational Qualification:
Applicants has to completed Masters Degree/ B.E./ B.Tech/ Degree or equivalent from a recognized University/ Board and must have minimum experience in relevant field.
Age Limit:
Job seekers kindly follow above table for post wise age limit, and relaxation of age will considered for SC/ ST candidates as per UPSC Public Prosecutor Notification 2016
Selection Procedure:
Aspirants those who have applied for UPSC Public Prosecutor Recruitment 2016 will undergo through following selection rounds —in which they are selected on basis scored marks & performance.
 • Written Exam (Prelims & Mains)
 • Personnel Interview
Pay Band :
Selected applicants in UPSC Recruitment Advt No 19/2016 will receive as post wise in above table.
Application Fees :
Candidates has to pay Rs.25/- in any branch of the SBI by cash or by using Net Banking/ Visa/ Master/ Debit Card. SC/ ST/ PH/ Women candidates of any community are exempted from fee.

How to Apply UPSC Public Prosecutor  Scientist B Jobs Notification 2016

 • Applicants need to visit official website @ upsc.gov.in.
 • Find for UPSC Advt No 19/2016 Notification & open link.
 • Read full notification & instruction carefully before apply.
 • Entered required details in application without any mistakes.
 • Then cross check filled details and click on submit.
 • Download system generated application and save it.
UPSC Public Prosecutor Exam Syllabus Pattern 2016 PDF 
Candidates those submit application for Public Prosecutors, Scientists ‘B’, Scientific Officer & other vacancies offered by Union Public Service Commission initiate preparation for preliminary examination and mains examination as early as possible. Applicants may go through UPSC Public Prosecutor Exam Syllabus Pattern 2016. UPSC Advertisement No 19/2016 Exam Syllabus covered all questions which were asked in written exam. Applicants may check/ or download UPSC Public Prosecutor Scientist B Exam Syllabus Pattern 2016 PDF from other individual articles.
Important Dates
 • Online Application Process Begins On : Available Now
 • Online Application Process Ends On : 10th November 2016

 **** JIPMER Senior Resident Recruitment 2016 Apply Walkin For 72 Vacancies jipmer.edu.in ****


JIPMER Senior Resident Recruitment 2016 Apply 72 Walkin Posts : Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research invites applications for the recruitment of 72 Senior Resident in various department all over the state. Candidates who are looking Latest JIPMER Jobs 2016 apply this JIPMER Senior Resident Jobs 2016. Aspirants should apply JIPMER Senior Resident Recruitment 2016 through prescribed application and attend walkin interview on given date. Job seekers has to qualify Postgraduate Medical Degree (MD/ MS/ DNB) in respective discipline from recognized University/ Institute are only eligible to apply JIPMER Walkin Recruitment 2016. Applicants has to attain minimum 25 years and maximum age 35 years and age relaxation for SC/ ST/ PWD category applicable as per govt norms/ rules.

The selection board of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research will select applicants based of walkin interview performance for Senior Resident vacancies. Candidates who have appointed in JIPMER Senior Resident Walkin 2016 will receive minimum Rs.18750 + GP Rs.6600/- as per norms/ rules. Job hunters belonging General/ OBC category has to pay Rs.500/- and Rs.250/- for SC/ ST applicants through online/ offline mode. Here we provide very clear data regarding JIPMER Recruitment 2016. As soon as we also provide JIPMER Walkin Interview Questions through other individual articles/ or posts.

JIPMER Senior Resident Recruitment 2016 Walkin Apply For 72 Posts @ jipmer.edu.in

Organization : Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research
Official Website : jipmer.edu.in
Name of The Posts: Senior Resident

JIPMER Senior Resident Walkin Notification 2016 For 72 Posts

S. No Name of the Posts Total Vacancies
1 Anesthesiology 17
2 Biochemistry 02
3 Dermatology 01
4 E.N.T 01
5 EMSD 04
6 Forensic Medicine 01
7 General Medicine 04
8 General Surgery 07
9 Geriatric Medicine 02
10 Obst & Gynaec 07
11 Ophthalmology 01
12 Orthopedics 02
13 Pediatrics 02
14 Pathology 02
15 Physiology 01
16 Pulmonary Medicine 02
17 P & SM 01
18 Radio-Diagnosis 04
19 Radiotherapy 01
20 Medical Gastroenterology 05
21 Nuclear Medicine 05
Total 72

Total No Of Posts : 72
Category : Govt Jobs
Location : Puducherry

Eligibility Criteria For JIPMER Senior Resident Recruitment 2016

Educational Qualification:
Candidates has to possess Postgraduate Medical Degree (MD/ MS/ DNB) in respective discipline from recognized University/ Institute.
Age Limit:
Applicants has to possess following age limit to apply JIPMER Senior Resident Recruitment 2016
 • 33 years for Post graduate holders.
 • 35 years of Post doctoral degree holders.
Selection Procedure:
Job seekers who have applied to apply JIPMER Senior Resident Jobs 2016 selection will be a based on Walkin Interview performance
Pay Band : Rs.18750 + GP Rs.6600/- per month.
Application Fees :
Aspirants has to make payment through Demand Draft in favour of The Director, JIPMER, Puducherry-06
 • General/ OBC candidates – Rs.500/-
 • SC/ ST category candidates – Rs.250/-

How to Apply JIPMER Senior Resident Jobs

 • At  first visit official website @ jipmer.edu.in
 • Candidates are requested to download application.
 • Entered required details in application without any mistakes.
 • Attest latest passphoto & sign the application.
 • Then attend walkin interview along with filled application.
 • Along with supportive documents on given date.
JIPMER Senior Resident Exam Syllabus Pattern 2016 PDF 
Applicants those who have submit application for JIPMER Senior Resident Recruitment 2016 and started their preparation for walkin interview as soon as possible. Candidates may go through JIPMER Senior Resident Walkin Interview Questions which will available in our website or from official website. Applicants have knowledge and advantage in walkin. Job hunters refer our website for
JIPMER Syllabus 2016 Exam Pattern.
Date of Walkin Interview 
 • For S.No 01 to 11 posts : 10th November 2016
 • For S.No 12 to 21 posts : 11th November 2016

**** APSSDC Job Fair 2016 Online Registration For Freshers & Experienced Walkin On 3rd 4th & 5th November 2016 *****APSSDC Job Fair 2016 Apply Online Registration Form : Andhra Pradesh State Skill Development Corporation invites online applications to recruit eligible candidates in  IT, ITES, Retail, Banking & Financial services and Manufacturing departments. should completed Class 10th/ Diploma/ Degree/ Post Graduate/ Engineering in any discipline are eligible to attend this APSSDC Job Mela to find suitable jobs to them. Job seekers has to attained minimum of 18 years and maximum age limit & relaxation of age will consider as per APSSDC Job Fair 2016 norms/ rules.
The selection board of AP State Skill Development Corporation will shortlist based on performance & scored marks in walkin interview as per govt norms/ rules. Applicants selected for APSSDC Jobs 2016 will receive minimum salary per month as mentioned in govt norms/ rules. Candidates should apply APSSDC Job Fair 2016 through online application at official website @ apssdc.org before closing date. After completion of online application process download APSSDC Admit Card 2016 and attend for Walkin Interview at given venue. For more details read APSSDC Job Mela Notification 2016.

APSSDC Job Fair 2016 Apply Online Registration Walkin On 3rd 4th & 5th November 2016

Organization : Andhra Pradesh State Skill Development Corporation
Official Website : apssdc.org / jobsmela.apssdc.in
Location : Andhra Pradesh

Eligibility Criteria For 03rd November 2016 APSSDC Job Fair 2016

Educational Qualification:
Applicants should have passed Class 10th/ Diploma/ Degree/ Post Graduate/ Engineering in any discipline are eligible to attend this APSSDC Job Mela to find suitable jobs to them.
Age Limit:
Candidates age limit has to be in between minimum 18 years and maximum age limit & upper age relaxable as per APSSDC Job Fair 2016 norms / rules.
Selection Procedure:
Job seekers who have applied for APSSDC Jobs 2016 will shortlisted for various vacancies through Walkin Interview performance & scored marks.
Pay Band :
Selected applicants for in APSSDC Job Mela 2016 will have minimum scale of pay as mentioned per govt norms/ rules.
Application Fees : Not Applicable.

How to Apply APSSDC Job Fair 2016 Registration

 • Initially go to official website @ jobsmela.apssdc.in.
 • Applicants are requested to open online application link.
 • Enter required details in application without any mistakes.
 • Upload latest pass-photo & signature scanned images.
 • Then cross check filled details & click on submit button.
 • Download system generated application & save it.
 • Download Admit Card through official website.
 • Attend for Walkin Interview at given venue.
Venue : 
 • JNNURM Colony, MPP School, Jakkampudi, Near Vijayawada On 3rd November, 2016.
 • Narsipatnam (Avanthi College Of Engineering, On 4th November 2016)
 • Madanapalle (Sree Gnanambica Degree College, On 5th November 2016)
Help Line : 
Contact Number: 1800 4252 422, 1800 4522 429
Email-id: crt.apssdc@gmail.com
Important Dates
 • Online Application Process Begins On : Available Now
 • Online Application Process Ends On : 05th November 2016

హైదరాబాద్‌లోని మిశ్రధాతు నిగం లిమిటెడ్ (మిధాని).. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
Jobs 
విభాగాలు: ఎన్డీటీ, వర్క్స్, టెస్టింగ్, సివిల్
ఖాళీలు: 17
వయోపరిమితి: 35 ఏళ్లకు మించ కూడదు, ఇతర కేటగిరీల అభ్యర్థులకు నిబంధనల మేరకు సడలింపు ఉంటుంది.
అర్హత: సంబంధిత పోస్టుకుగాను ఎస్సెస్సీ/డిప్లొమా(మెటలర్జికల్/ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్) /బీటెక్ (సివిల్)/తత్సమాన విద్యార్హతతోపాటు అనుభవం ఉండాలి.
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: అక్టోబర్ 21.
వివరాలకు:  www.midhani.com

**** ఎయిర్ ఇండియా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్‌లో 25 పోస్టులు ****

ఎయిర్ ఇండియా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ సౌత్ రీజియన్.. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, కొచ్చిన్ ప్రాంతాల్లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన అసిస్టెంట్ సూపర్‌వైజర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
Jobs 
ఖాళీలు: 25
అర్హత: ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీతో పాటు కంప్యూటర్ అప్లికేషన్‌లో డిప్లొమా/ఏడాది వ్యవధిగల సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఉండాలి. బీఎస్సీ/బీకాం/బీఈ/బీటెక్/ బీసీఏ/ఎంసీఏ/తత్సమాన కోర్సుల్లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. సంబంధిత రంగంలో అనుభవం ఉండాలి.
వయోపరిమితి: 2016, ఆగస్టు 1 నాటికి 33 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఇతర కేటగిరీల అభ్యర్థులకు నిబంధనల మేరకు సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: అక్టోబర్ 28.
వివరాలకు:  www.airindia.in

**** ఎన్‌ఆర్‌డీసీలో 18 పోస్టులు ****

నేషనల్ రీసెర్చ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్‌ఆర్‌డీసీ).. ఢిల్లీ/బెంగళూరు/విశాఖపట్నంలోని తమ సంస్థల్లో పోస్టుల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనుంది.
Jobs 
పోస్టు: ట్రైనీస్ (టెక్నాలజీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్, సెక్రటేరియల్/కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ప్రొఫెషనల్స్), ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్‌లో (కోఆర్డినేటర్, ఆఫీస్ మేనేజర్).
ఖాళీలు:18
అర్హత: సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్/ఎంఈ/ఎంఈడీ/పీహెచ్‌డీ/ ఎంబీఏ/బీకాం/ఎంకాం/తత్సమాన విద్యార్హత ఉండాలి.
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు: నవంబర్ 5, 6, 2016.
వివరాలకు:  www.nrdcindia.com

**** 1800 హోంగార్డ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల ****

తెలంగాణలోని సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీసు కమిషనరేట్లలో 1,800 హోంగార్డు పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
Education Newsమొత్తం ఖాళీలు: 1800
సైబరాబాద్ కమిషనరేట్: 900
రాచకొండ కమిషనరేట్: 900

ఒక్కో కమిషనరేట్‌లో ఉన్న ఖాళీల వివరాలు

జనరల్ విధులు
500
డీజీ రిజర్వ్
225
డ్రైవర్(ఎల్‌ఎంవీ)
100
కంప్యూటర్ ఆపరేటర్
20
సీసీ కెమెరా టెక్నీషియన్
20
కుక్
8
శానిటేషన్/మెయింటెనెన్స్ స్టాఫ్
5
స్వీపర్
5
ధోబీ
2
బార్బర్
3
ప్లంబర్
2
పెయింటర్
3
ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్
2
ఆటో మెకానిక్
5
మొత్తం
900

అర్హతలు

 • ఆయా కమిషనరేట్ల పరిధిలో నివసించే స్థానికులు అర్హులు.
 • 2016 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి వయసు 18 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
 • ‘ఏ కేటగిరీ’ పోస్టులకు పదో తరగతి, ‘బీ కేటగిరీ’కి ఏడో తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
 • పురుషులు కనీసం 165 సెం.మీ. ఎత్తు(ఎస్టీలు 160 సెం.మీ.), మహిళా అభ్యర్థులు 150 సెం.మీ. ఎత్తు(ఎస్టీలు 145 సెం.మీ.) ఉండాలి.

‘ఎ’ కేటగిరీ పోస్టులు: జనరల్ విధులు
‘బీ’ కేటగిరీ పోస్టులు: డ్రైవర్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, సీసీ కెమెరా టెక్నీషియన్, కుక్, శానిటేషన్/మెయింటెనెన్స్ స్టాఫ్, స్వీపర్, ధోబీ, బార్బర్, ప్లంబర్, పెయింటర్, ఆటో ఎలక్ట్రీషియన్, ఆటో మెకానిక్

దరఖాస్తు విధానం
అక్టోబర్ 15 నుంచి 25 వరకు(పని దినాల్లో) దరఖాస్తులు విక్రయిస్తారు. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు రూ.25 చెల్లించి దరఖాస్తులు పొందవచ్చు.

సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధి: గచ్చిబౌలిలోని పోలీసు పెరేడ్ గ్రౌండ్స్
రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధి: అంబర్‌పేటలోని రాచకొండ సీఏఆర్ హెడ్-క్వార్టర్స్

జత చేయాల్సిన ధ్రువపత్రాలు

 • ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, 2 సెట్ల జిరాక్స్ ప్రతులు, 3 పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు తేవాలి.
 • దరఖాస్తుతో పాటు బర్త్ సర్టిఫికెట్, నేటివిటీ సర్టిఫికెట్, ఐటీఐ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ (ఉన్నట్లైతే), 2014 సెప్టెంబర్ 30కి ముందు జారీ చేసిన డ్రైవింగ్ లెసైన్స్, విద్యార్హత పత్రాలు, ఆధార్ ప్రతు ల్ని జత చేయాలి.
 • అభ్యర్థుల ఫిట్‌నెస్, పూర్వాపరాల పరిశీలన తర్వాత ఎంపిక జరుగుతుంది.
 • ఎంపికైన వారికి రోజుకు రూ.400 చొప్పున వేతనం చెల్లిస్తారు.

**** న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీలో 300 ఏవో పోస్టులు****

ది న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్.. స్కేల్-1 కేడర్‌లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ (జనరలిస్ట్స్) నియామకానికి అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.
Jobsమొత్తం ఖాళీలు: 300 (ఎస్సీ-43, ఎస్టీ-15, ఓబీసీ-84, ఓపెన్-158). వీటిలో తొమ్మిది ఉద్యోగాలను దివ్యాంగులకు (పీడబ్ల్యూడీలకు) రిజర్వ్ చేశారు.
వేతనం: నెలకు సుమారు రూ.51,000.
విద్యార్హత: 2016, అక్టోబర్ 1 నాటికి కనీసం 60 శాతం (ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూడీలకు 55 శాతం) మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ/పీజీ/తత్సమాన ఉత్తీర్ణత.
వయసు: 2016, అక్టోబర్ 1 నాటికి కనీసం 21 ఏళ్లు, గరిష్టం 30 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: ప్రాథమిక, ప్రధాన పరీక్ష (ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్); ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. తుది ఎంపికకు ప్రధాన పరీక్షలోని ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్‌తోపాటు ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్: 60 నిమిషాల వ్యవధి ఉండే ఈ ఆన్‌లైన్ పరీక్షలో 100 ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రశ్నలకు జవాబులను గుర్తించాలి. ఇందులో మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ సెక్షన్ మినహా మిగిలిన రెండు సెక్షన్ల ప్రశ్నలు ఇంగ్లిష్/హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. మూడు సెక్షన్లలోనూ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థుల్లో ‘ఒక పోస్టుకు సుమారు 15 మంది’ చొప్పున ప్రధాన పరీక్షకు అనుమతిస్తారు.
క్ర.సం.
టెస్ట్
గరిష్ట మార్కులు
1.
ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్
30
2.
రీజనింగ్ ఎబిలిటీ
35
3.
క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్
35
మెయిన్ ఎగ్జామ్: ఇందులో రెండు టెస్టులు (ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్) ఉంటాయి. ఈ రెండింటినీ ఒకేసారి ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ పూర్తికాగానే డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ మొదలవుతుంది. ఈ టెస్ట్‌లోని ప్రశ్నలకు విశ్లేషణాత్మక సమాధానాలను కంప్యూటర్‌లోనే టైప్ చేయాలి.
ఎ. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్: 2 గంటల వ్యవధి ఉండే ఈ పరీక్షలో నాలుగు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఇందులో కూడా ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ సెక్షన్ మినహా మిగిలిన మూడు సెక్షన్ల ప్రశ్నలు ఇంగ్లిష్/హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. నాలుగు సెక్షన్లలోనూ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను పోస్టుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా కటాఫ్ మార్కులను బట్టి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్‌కు ఎంపిక చేస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ పాసైన అభ్యర్థుల డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ పేపర్లను మాత్రమే మూల్యాంకనం చేస్తారు.
టెస్ట్
గరిష్ట మార్కులు
రీజనింగ్
50
ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్
50
జనరల్ అవేర్‌నెస్
50
క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్
50
బి. డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్: 30 నిమిషాల వ్యవధి ఉండే ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్‌కు 30 మార్కులు కేటాయించారు. ఇందులో లెటర్ రైటింగ్‌కు 10 మార్కులు, ఎస్సేకు 20 మార్కులు ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్‌లో కనీస స్కోర్ సాధించడంతోపాటు డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్‌లో ఉత్తీర్ణులైతేనే ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.
గమనిక: ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్, మెయిన్స్‌లోని ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్‌లో నెగెటివ్ మార్కింగ్ విధానాన్ని అమలుచేస్తారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత విధిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ: మెయిన్ ఎగ్జామ్‌లోని ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్‌కు 80 శాతం; ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్కులకు 20 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు. 100 మార్కులకు పొందిన స్కోర్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
దరఖాస్తు రుసుం: ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు రూ.100; మిగిలినవారికి రూ.600.
ముఖ్య తేదీలు:
1. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 1, 2016.
2. తొలి దశ ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్ తేదీ: డిసెంబర్ 17, 2016.
3. రెండో దశ ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్ తేదీ: 2017 జనవరి

Regards,
Vijayawada TownHub Free Mobile Service App & experience new ways to stay connect with latest happenings in our city. To Download https://goo.gl/Nd3HWS