తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

Titanic Exhibition


***** దసరా సంబరాలు *****

నవరాత్రుల సందర్భంగా బెజవాడ వాసులని అలరించడానికి పటమట రైతు బజార్ ఎదురుగా ఎగ్ఙ్ బిషన్ ఏర్పాటు చెయ్యడం జరిగింది.

ప్రత్యేకతలు:
వినోదం, షాపింగ్, ఫుడ్ మరియు ఆటలు మొదలగునవి.
కుటుంబ సమేతంగా  విచ్చేయండి. అద్భుతమైన అనుభూతులు పొందండి. 


Fun @ Titanic Exhibition:   
Watch From youtube: https://www.youtube.com/upload
Thank You
Vijayawada TownHub

URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_vijayawada.layout&hl=en
Please use above url to download vijayawada townhub app from google playstore for latest events,news, offers,information and lot more.