తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

Homely Basket


Homely Basket
(The Store Comes to your door steps)

మీరు ఇంటి పనులతో , పిల్లలతో, ఆఫీస్ పనితో బిజీ గా వున్నారా!!!!
కూరగాయలు, పచారీ సరుకులు షాప్ కి వెళ్లి తెచ్చు కోలేక పోతున్నారా !!!!
మన అందరి కోసం విజయవాడ లో Homely Basket అనే మొబైల్ అప్ వచ్చింది.ఈ యాప్ లో సూపర్ క్వాలిటీ తో కూరగాయలు మరియు పచారీ సరుకులు హోల్ సేల్ ధరకే లభించును.కావున ఈ యాప్ ని download చేసుకొని, మీకు ఇష్టమైన వాటిని ఇంటి దగ్గరనే ఉండి ఆర్డర్ ఇచ్చి home delivery పొందగలరు.

Excellent Quality, affordable price, outstanding service at your doorstep.
Grocery, Vegetables, Fruits, Beverages, Beauty....and lot more. Why are you waiting, just download and order from Homely basket mobile app or website or whats app or just give a call. Choose your convenient way of ordering, Save Time & Effort.

Order Methods:

App:https://play.google.com/stor/apps/details?id=com.jdomni.jdhomelybasket&hl=en
Website:  http://homelybasket.in/
Whats App:  8977 485 485 / 8977 486 486
Phone:  8977 485 485 / 8977 486 486
Facebook: https://www.facebook.com/Homely-basket-125278161268965/

I have been using their app for some time now, and found it really easy to use.I get my monthly groceries as well as daily supplies delivered right at my doorstep and that too on time, every time. Payments are quick and easy, thanks to the available wallets. Its definitely a good app to rely on, in this busy scheduled life.

Baby Care:
 Beverages:
 Branded Foods:
 Dairy Products:
 Fruits:
 Grocery:


 Pet Care:
 Vegetables:
Thanks & Regards,For more information latest events / updates  and lot more... Download Vijayawada TownHub Free Mobile Service App & experience new ways to stay connect with latest happenings in our city.

To Download https://goo.gl/Nd3HWS