తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

ఈ రోజు పంచాంగం

****  పంచాంగం....మంగళవారం, 18.10.16 ****
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, శర దృతువు
ఆశ్వయుజ మాసం
తిథి బ.తదియ రా.2.58 వరకు
నక్షత్రం భరణి ఉ.9.20 వరకు
తదుపరి కృత్తిక
వర్జ్యం రా.8.30 నుంచి 9.58 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.20 నుంచి 9.11 వరకు
తదుపరి రా.10.31 నుంచి11.21వరకు
రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
శుభ సమయాలు..లేవు
Vijayawada TownHub ·
For more info about Vijayawada, Please Download "Vijayawada TownHub" free mobile app from google play store / apple store.
 nanomag

Complete information about Local Events in Vijayawada


0 thoughts on “ఈ రోజు పంచాంగం