తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

పటమట రైతు బజార్ ఎదురుగా Titanic Exhibition

***** దసరా సంబరాలు *****

నవరాత్రుల సందర్భంగా బెజవాడ వాసులని అలరించడానికి పటమట రైతు బజార్ ఎదురుగా ఎగ్ఙ్ బిషన్ ఏర్పాటు చెయ్యడం జరిగింది.

ప్రత్యేకతలు:
వినోదం, షాపింగ్, ఫుడ్ మరియు ఆటలు మొదలగునవి.
కుటుంబ సమేతంగా  విచ్చేయండి. అద్భుతమైన అనుభూతులు పొందండి. 
 

Thank you . Come again...


Thank you
Townhub

Please click here to download vijayawada townhub app from google playstore for latest events,news, information and lot more.nanomag

Complete information about Local Events in Vijayawada


0 thoughts on “పటమట రైతు బజార్ ఎదురుగా Titanic Exhibition