తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

Titanic Exhibition

***** దసరా సంబరాలు *****


నవరాత్రుల సందర్భంగా బెజవాడ వాసులని అలరించడానికి పటమట రైతు బజార్ ఎదురుగా ఎగ్ఙ్ బిషన్ ఏర్పాటు చెయ్యడం జరిగింది.

ప్రత్యేకతలు:
వినోదం, షాపింగ్, ఫుడ్ మరియు ఆటలు మొదలగునవి.
కుటుంబ సమేతంగా  విచ్చేయండి. అద్భుతమైన అనుభూతులు పొందండి. 

 
Image result for vijayawada exhibition photos

 Image result for food stall images in vijayawada exhibitionImage result for food stall images in vijayawada exhibition

Image result for vijayawada exhibition photos
Image result for food stall images in vijayawada exhibition


Image result for vijayawada exhibition photosThank You
Vijayawada TownHub

URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_vijayawada.layout&hl=en
Please use above url to download vijayawada townhub app from google playstore for latest events,news, offers,information and lot more.nanomag

Complete information about Local Events in Vijayawada


2 thoughts on “Titanic Exhibition