తాజా లోకల్ ఈవెంట్స్
Search

ఈ రోజు అమ్మవారి శ్రీ కాత్యాయని దేవి అలంకారము

*** శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలలో అమ్మవారి కి ఈ రోజు  శ్రీ కాత్యాయని దేవి అలంకారము ***

Katyayani Sanghasri 2010 Arnab Dutta.JPG

  • Wednesday, 5th October 2016 - Sri Katyayani Devi - Ashwayuja Shuddha Chavithi - Blue Colour Saree.
  • Katyayani was born as the daughter of Katyayana, who was performed an austere penance to get the Mother Goddess as his daughter. Maa Katyayani was worshipped by Lord Vishnu,Shiva and Brahma and all other Gods for three days - 7th,8th and 9th days of Ashwini month - to demolish demon Mahishasura. Katyayani pleased with the puja of Gods and demolished Mahishasura on vijaya Dashami day. 


Thank You 
Vijayawada TownHub 


URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_vijayawada.layout&hl=en 
 Please use above url to download vijayawada townhub app from google playstore for latest events,news, offers,information and lot more.  

 nanomag

Complete information about Local Events in Vijayawada


0 thoughts on “ఈ రోజు అమ్మవారి శ్రీ కాత్యాయని దేవి అలంకారము